Sıkça Sorulan Sorular

  • Neden TRMBM, TRMBM nedir? TRMBM' ye başvuru nasıl yapılır? ve daha fazlasının yanıtı sayfamızda bulabilirsiniz.

BEYKENT TRMBM (TÜRKÇE MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER) SİMÜLASYONU HAKKINDA 

BİLGİLENDİRİCİ  SORULAR VE CEVAPLARI

 

1-TRMBM nedir?

CEVAP:

Model Birleşmiş Milletler, gerçek Birleşmiş Milletler sisteminin lise ve üniversite öğrencileri tarafından   Türkçe olarak Türk öğrenciler  tarafından gerçekleştirilen simülasyonudur. Öğrenciler Birleşmiş Milletler, üye devletlerinin büyükelçisi rollerini üstlenerek güncel dünya sorunlarına çözüm arama olanağı sağlar.

Katılımcı gençler, temsil edecekleri ülkenin dış politikası ,konseylerde belirlenen konular hakkındaki görüşlerini bildirirler ve bir sonuca ulaşırlar.

Ayrıca konseylerde belirlenen konularla ilgili Birleşmiş Milletler' in daha önce yayınladığı bildirgeler,konu üzerinde düzenlediği konferanslar ve yaptığı diğer tüm  çalışmalar hakkında geniş çaplı bir araştırma yaparlar.   


2- Neden Türkçe yapılmaya karar verilmiştir?

CEVAP:

Türkiye' de yaşayan öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için  anadilde düzenlenmiş bir organizasyondur.


3-TRMBM' ye başvuru nasıl yapılır?

CEVAP: Başvuru yapmak için  http://trmbm.beykent.k12.tr adresine öncelikli giriş yapılır.

1. Aşama başvurular 21 Mart 2014 tarihinde son bulacaktır.

I. Başvurunuzda okul iletişim ve okul temsilcisi öğretmen bilgilerini göndermeniz yeterli olacaktır.

I. Başvurudan sonra size gelen aktivasyon mailine şifrenizi oluşturacaksınız. Şifre ile siteye giriş II. başvuru aşamasında gerçekleşecektir.

2. Aşama başvurular 24 Mart 2014 tarihinden itibaren http://trmbm.beykent.k12.tr adresinden şifrenizle online yapılacaktır.

Bu aşamada Sizlerden;                           

1. Temsil edeceğiniz ülkeyi belirlemeniz (liste üzerinden),

Not: I.Başvurusunu tamamlayan okulların 1 ülke seçme hakkı var. Seçilen ülke, başka okul tarafından 2. kez seçilemez.

2. Öğrencilerinizden, biri büyükelçi olmak üzere 4 ülke elçisi seçmeleri ve bu elçilerin temsil edeceği konseyleri belirlemeleri istenecektir.


4-TRMBM' nin içeriği nedir?

CEVAP: Bu similasyon; genel kurulda toplanan tüm ülke, delege ve büyükelçilerine genel sekreterin açılış konuşması ile başladığı daha sonrasında önceden ilan edilen komite konseylerde toplanarak dünya sorunlarından seçilmiş konuların tartışıldığı ve sonucunda sonuç bildirgelerinin genel kurulda toplanarak ilan edildiği ve genel sekreterin kapanış konuşmasıyla son bulduğu bir canlandırmadır.


5- TRMBM Hangi komitelere sahiptir?

CEVAP: İnsan Hakları Komitesi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Güvenlik Konseyi, Politik Konsey, Gençlik Konseyi


6- TRMBM' nin bu yılki konu başlıkları nelerdir?

CEVAP:

İnsan Hakları Komitesi

Kadına yönelik şiddet(Pozitif Ayrımcılık)

Evrensel savaş ahlakı nasıl olmalı ve suçlu iadesi

Uluslararası göçler ve mülteci sorunları

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Alternatif Enerji Kaynaklarının kullanımı

Gelişmekte olan ülkelere ticari özgürlüklerinin sınırlandırılması, ambargolar konması o ülkelerin kendilerini gelişmişlik seviyesine ulaştıramaması

Güvenlik Konseyi

Kimyasal silahlanma

Dünya ülkelerinin Suriye tutumu

Politik Konsey

Oluşması muhtemel bir doğal felakette ülkelerin tutumu ve yardımlaşması

Hükümetlere karşı yapılan ayaklanmalar ve bunun sonucunda hükümetlerin ayaklanmalara tepkisi

Gençlik Konseyi

Düşünce özgürlüğü ve sosyal ağlar

Evrensel eğitim ve sınav sistemleri


7- TRMBM'ye katılacak bir öğrenci nasıl bir hazırlık yapmalıdır?

CEVAP: Öncelikle delegesi olduğu ülkenin uluslararası platformdaki yerini, yakın tarihini ve konseydeki konuyla paralellik gösteren tarih geçmişini bilmelidir.


8-Delegesi olduğum ülkenin tüm tarihini bilmem gerekir mi?

CEVAP: Tüm tarihi bilmek yerine yalnızca tarihte damga vurmuş kişi ve olayları bilip bu konuda araştırma yapmak yeterli olacaktır.


9-Bir delegenin sahip olması gereken özellikler nelerdir?

CEVAP: Girişken, saygılı, araştırmacı, özgüvenli, kurallara uygun davranan kişiler olmalıdırlar.


10-Kıyafet yönetmeliği neleri kapsar?

CEVAP: Giysi Yönetmeliği

Konferans boyunca tüm katılımcılardan diplomatik üsluba uygun kıyafetler giymeleri istenir.  Bu giysi yönetmeliği şu şekildedir:

Bayanlar için;                                

Diplomatik üsluba uygun bluz ve etek,
Tayyör/ Döpiyes,
Bluz, pantolon;

Erkekler için;

Gömlek, kravat ve takım elbise,
Takım elbiseye uygun ayakkabılar.

Bununla beraber delegeler temsil ettikleri ülkelerin yerel kıyafetleriyle de konferansa katılabilirler.

Konferansın ciddiyetine gölge düşürebilecek renk ve desen seçimlerinde bulunan delege ve temsilciler oturumlara alınmayacaktır.

 
11-Açılış nasıl yapılır?

CEVAP: Genel kurul;  tüm delegelerin, başkanlık divanının, genel sekreterin ve tüm organizasyon ekibinin bulunduğu ortamda konseylerin kısa tanıtımlarının yapılmasını içeren açılıştır.


12-Genel sekreter in görevleri nelerdir?

CEVAP:

Sekreterliğin Görevleri

Sekreterliğin başlıca görevleri, organlarda oluşturulan rapor ve tasarı belgelerini çoğaltarak ve organ içinde dağıtarak, delege ve temsilcilerin arasındaki bilgi aktarımını sağlamak; oluşturulan belgeleri barındırmak ve saklamak; organlarda alınan kararların tüm delege ve temsilciler tarafından haberdar olunmasını sağlamaktır.


13-Büyük elçi ve delegenin arasındaki fark nedir?

CEVAP:

Delege: Delege, belli bir komitede bir ulusu veya örgütü temsil eden bir kişidir

Büyükelçi: Büyükelçi, belli bir delegasyondan sorumlu olan ve delegasyonun en deneyimli üyesidir. Delegasyonunun başı olduğu için konferanstan önce diğer delegelere yardım etmek ve konferans sırasında açılış konuşması yapmak gibi sorumlulukları vardır


14-Konseylerde neler yapılır?

CEVAP: Delegeler kurallar çerçevesinde konseydeki konularıyla bağlantılı olarak kendi ülkelerini temsil edecek konuşmalarda bulunur.


15-Konsey başkanı ve başkan yardımcıları kimdir?

CEVAP: Başkan ve başkan yardımcıları oturum süresince oturumu yöneten, delegelere konuşma hakkı veren ve oturumdaki düzeni sağlayan kişilerdir.

16-Oturum süresince üslup nasıl olmalı ve nasıl söz hakkı alınmalıdır?

CEVAP: Diplomatik üslup gereği, konuşma yapılması ve soru sorulması sırasında Oturum Başkanı'na 'Sayın Oturum Başkanı' ;  Genel Sekreter?e ?Sayın Genel Sekreter? ve bunun gibi Türk nezaketine uygun kelimelerle hitap edilir.

Delege ve temsilciler, oturum sırasında diğer delege ve temsilcilerle doğrudan hitap içerisinde bulunmazlar;  bunun yerine Oturum Başkanı'nı aracı olarak alırlar. Bunun sürdürülmesi Oturum Başkanları tarafından denetlenir. Oturumun saygılı atmosferini bozacak şekilde aksi bir davranış gösterenler Başkan tarafından uyarılır, gerekirse bununla ilgili öngörülen hükümler uygulanır.

 
17-Oturum esnasında diğer delegasyonlar ile iletişimimiz nasıl sağlarız?

CEVAP: Delegasyonların sahip olduğu not kağıtlarıyla iletişim sağlanır.

 
18-Oturum esnasında not kağıtları ne işe yarar, nasıl kullanırım?

CEVAP: Tüm delegasyonlar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla kullanılan not kağıtları, uygun bir üslupla doldurulduktan sonra delege tarafından havaya kaldırılır,  iletişim ekibi tarafından alınır ve sahibine ulaştırılır.


19-Plakart ne işe yarar?

CEVAP: Delegelerin oylamaya katılmasını, söz hakkı almasını ve hangi ülkenin delegasyonluğuna sahip olduğunu gösteren ülke bayrakları ve isimlerinin olduğu materyaldir. Unutulmamalıdır ki plakart bir delegenin kimliğidir.


20-Komite aralarında ne iş yapabilirim?

CEVAP: Lobi yapılabilir ve belirlenen mekanlar da konularıyla ilgili araştırma yapabilirler.


21-Lobi ne demektir?

CEVAP: Delegasyonların fikirlerini paylaştıkları ve diğer delegasyonlarla ortak fikre sahip olmak için ikna etme konuşmalarının yapıldığı, yalnızca konsey içerisindeki molalardır. Diğer komitede bulunan delegasyonlarla iletişime geçilemez.


22-Komite dışında delegasyonumun diğer üyeleriyle fikir alışverişi yapabilir miyim ?

CEVAP: Evet. Kahve ve yemek molalarında fikir alışverişi yapılabilir.


23-Veto etme hakkı nedir? Hangi ülkeler veto etme yetkisine sahiptir?

CEVAP: Komitede alınan kararların belirli ülkeler tarafından reddedilme hakkına denmektedir. Ortaya atılan bir öneri veto etme hakkına sahip olan ülkeler tarafından reddedilirse öneri geçersiz sayılır.

ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Fransa , Çin Halk Cumhuriyeti veto etme hakkına sahip ülkelerdir.


24-Destek birimler nedir?

CEVAP:

  • DANIŞMA EKİBİ
  • GÜVENLİK EKİBİ
  • İLETİŞİM EKİBİ
  • BASIN EKİBİ


25-Çözüm önergesi nedir?

CEVAP:

Çözüm önergeleri, konferans öncesinde delegelerin ilgili gündem maddesi hakkında çözüm önerilerini belirli bir üslupta yazdıkları raporlardır. Bu önergeler konferans sırasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda delege grupları ve temsilciler tarafından ele alınır, düzenlenir ve ortak çıkarlar yönünde yeniden hazırlanır veya bir delege yalnızca kendi çözüm önergesini kullanır, destek arar. Bu önergeler geçerli olmak ve incelenmek için, hakkında olduğu gündem maddesi ele alınırken oturum başkanlarına gönderilir. Çözüm önergeleri başkanlar tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra aynı zamanda imzaya açılır.


26-Çözüm önerisi oluşturmanın ve kabul ettirmenin ilkeleri nelerdir?

CEVAP: Bir çözüm önergesinin Yasa Tasarısı'na dönüşebilmesi için organdaki delegelerin en az dörtte birinin imzasını alması gerekir. Çeşitli gruplar tarafından öne getirilen çözüm önergelerinin imzalayacak delegeler tarafından incelenmesi ve imzalanarak desteklenmesi için Oturum Başkanı organa 'Görüşme Araları' tanıyabilir. 3'ten fazla çözüm önergesi söz konusu ise, en çok delege tarafından desteklenen 3 önerge organ tarafından ele alınacak Yasa Tasarıları haline gelirler. Eşitlik varsa üstünlük oluşması için organa yeni bir süre tanınır. Her delege en fazla 2 önergeyi destekleyebilir. Önergeyi öne getiren ülkeler de destekleyenler içinde olurlar.


27-Sonuç bildirgesi nedir? Nasıl tebliğ edilir?

CEVAP: Oturum sonunda, konuya bulunan tüm çözüm önerilerinden kabul edilen bir çözüm önerisinin ana imza sahibi tarafından öncelikle kendi komitesi, ardından genel kurulda tebliğ edilmesidir.


28- TRMBM bir öğrenciye ne kazandırır?

CEVAP: Kendini kolayca ifade edebilmek, ülke ve dünya sorunlarına karşı ilgili olmak, uygun görmediği görüşleri savunmak, sosyalleşmek gibi kazanımları vardır.


29- TRMBM sadece Türkiye de yapılan bir organizasyon mudur?

CEVAP: İlk olarak İngiltere' de ortaya çıkarmıştır. Şu anda da birçok ülkede ve  birçok farklı dilde yapılmaktadır.


30- Katılan okul ve öğrencilere katılım sertifikası verilir mi?

CEVAP: Katılan okul ve öğrencilere katılımlarından dolayı sertifika verilir.