Hedeflerimiz


Katılımcıların modern tartışma kültürünü geliştirmek onlara; fikirlerini özgürce belirtip savunabilecekleri bir ortam hazırlamaktır. Ayrıca onların özgüvenlerini arttırmak, değişik kültürlere sahip, sosyo-ekonomik durumları ve görüşleri farklı olan gençlerin bir araya gelerek açık görüşlü ve fikirlerine saygı duyulan bir ortamda, uluslararası politika ve dünya problemleri hakkında bilinçleneceği ve bu problemleri sorgulayarak onlara çözüm önerisi üretebilecekleri bir süreci başlatmayı ve yaygınlaştırmayı ilke edindirmektir.

HEDEFLERİMİZ

 • İnsan haklarına saygılı ve demokratik bireyler olabilmek, 
 • Bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen bireyler olabilmek,
 • Yaşadığı çevreye duyarlı bireyler olabilmek,
 • Çağımıza yön veren olayları ve bu olayların etkilerini anlamaya çalışmak,
 • Ahlaki değerlere sahip, topluma katkısı olan bireyler olabilmek, 
 • Bilgiyi yalnızca tekrar eden değil, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, farklı bilgileri birbirine bağlayan ve kullanabilen bireyler olabilmek, 
 • Okuyan, tartışan, bilgiyi analiz eden ve yorumlayan bireyler olabilmek, 
 • Bilimsel araştırmaları ve çalışmaları, metotları ve sonuçları anlayan ve yaşamlarında uygulayan bireyler olabilmek, 
 • Farklı yaşam tarzlarına ve kültür ortamlarına uyum sağlayabilecek bireyler olabilmek, 
 • Birey ve toplum üzerinde etkili olan; kültürleri anlayabilecek  ve bu kültürler arasındaki etkileşimi fark edebilecek davranışları kazanabilmek,
 • Kişisel hak ve sorumluluklarının bilincinde olan bireyler olabilmek,
 • Eleştirel ve analitik düşünme becerilerine sahip olabilmek,
 • Yaşanılan toplumun ve dünya ülkelerinin; sosyal, siyasal ve ekonomik yapısını kavrayıp bu özelliklere ilişkin çıkarımlarda bulunabilen bireyler olabilmek, 
 • Küresel sorunlara duyarlı ve bunlar için çözüm üreten, risk alan bireyler olabilmek,
 • Ulusal ve uluslararası projelerde ilerleme kaydetmek ve bizlerin; öğrenen, sorgulayan bireyler olabilmesini sağlamak,
 • Ahlaki değerlere sahip, topluma katkısı olan bireyler olabilmek,
 • Toplum içinde; özgüveni yüksek, düşüncelerini rahatça ifade edebilme becerisi kazanabilmiş bireyler olabilmek amaçlanmaktadır.