2018 TRMBM Genel Bilgi

TRMBM konferansı; Birleşmiş Milletler'de yapılan gerçek uygulamanın simülasyonudur. Bundan dolayı katılımcılar temsil ettikleri ülkelerin diplomatları olmanın yanında kendi okullarını da temsil etmektedirler. Katılan okullar, II. aşamada seçeceği ülkeyi veya ülkeleri konferansın belirlenen 4 komitesinden birinde delege olarak temsil etmektedir. Bir delege komitesindeki konuları tartışarak, çözüm önerisi protokolleri yazarak, delegasyonun konu ile ilgili pozisyonunu açıklayarak, tartışılan çözüm önerisi protokolüne değişiklik önergesi taleplerinde bulunarak ve tartışmada aktif rol alarak sorunu çözmeye çalışmaktadır.

Bu şekilde katılan her öğrenci; Dünya ülkeleri ve sorunları ile ilgili bilgi edinmekle kalmayıp, aynı zamanda özgüvenini ve konuşma becerisini geliştirerek bu bilgilerini resmi ve sosyal sorumluluk taşıyan platformda aktarma imkanı bulur.